11ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

Γ΄ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Το σχολείο, μέσα από ένα πρωτόγνωρο συλλογικό πνεύμα εργασίας σε όλα τα επίπεδα (Σύλλογος Διδασκόντων, Σχολική Επιτροπή, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Γονείς) και πιστό στην παιδοκεντρική αρχή, έδιωξε από την έδρα του εκπαιδευτικού και τον παιδαγωγικό χώρο της τάξης γενικά, το ρόλο του Προκρούστη (ομοιομορφία ενεργειών είναι ασυμβίβαστη με την ανομοιομορφία των μαθητών )και προσάρμοσε τη διδακτική μέθοδο(ενέργεια), έτσι ώστε να ικανοποιεί την ποικιλία των ατομικών διαφορών των μαθητών του, τηρώντας πιστά τη θεωρία του Bruner, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να διδάξουμε οτιδήποτε στο παιδί, αρκεί να βρούμε τον «έντιμο τρόπο» κι αυτόν τον  «έντιμο τρόπο» τον θεώρησε όρο πρώτο σε κάθε του παιδευτική  ενέργεια προς την κατεύθυνση της γνώσης και της αγωγής του μαθητή-παιδιού.

Έτσι με βάση το παραπάνω σκεπτικό,  πιο αναλυτικά, η πρωτοποριακή του προσπάθεια περιλαμβάνει το εξής παρακάτω πλέγμα μερικότερων ενεργειών :

Α) Αντιμετώπιση του θεσμού της Ευέλικτης Ζώνης όχι σαν «μαθήματος» με την καθιερωμένη σημασία της έννοιας, αλλά μαθήματος που περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα παιδευτικών ενεργειών και επιδράσεων που στοχεύουν πέρα και μαζί με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα να καλλιεργήσουν  τη γνωστική, ηθική και ψυχική σφαίρα του μαθητή, κάνοντας έτσι  πράξη χειροπιαστή το άνοιγμα του Σχολείου στον επιστήμονα, τον ειδικό, τον πυροσβέστη, τον τροχονόμο κ.α και δίνοντας παράλληλα με τον τρόπο αυτό την ευκαιρία  στο μαθητή να ανταλλάσσει απόψεις με ανθρώπους, έξω από το αυστηρό σχολικό του περιβάλλον. Τα  θέματα αφορούν σε τομείς όπως: ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του Παιδιού, τα δύο φύλα μοιάζουν, διαφέρουν, αλλά είναι ίσα, εικαστικές συνθέσεις μουσικό - κινητικές εκδηλώσεις, πολυπολιτισμικές διαφοροποιήσεις και διαπολιτισμικές συγκλίσεις, θέματα κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος  κ.α
Β) Σύσφιξη των σχέσεων σχολείου και οικογένειας με την καθιέρωση σε μόνιμη βάση, πέρα από τις συγκεντρώσεις σε επίπεδο τάξης και παιδαγωγικών συγκεντρώσεων σε επίπεδο σχολείου, στις οποίες με επίκαιρα πάντοτε θέματα, κυρίως ψυχοπαιδαγωγικού περιεχομένου, δίνοντας κατευθύνσεις στους γονείς για τη σωστότερη αντιμετώπιση του σοβαρού έργου της αγωγής των παιδιών τους. 
Γ) Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Αγωγής).

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2004-2005 τα προγράμματα Αγωγής Υγείας:


Ε΄ ΤΑΞΗ  11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

α)Κυκλοφοριακή Αγωγή: «ασφαλώς κυκλοφορώ», τάξη Α΄, από την  εκπαιδευτικό Σακαλή Βαρβάρα.
β) «Το Ταξίδι της Τροφής», τάξη Ε΄, από την εκπαιδευτικό Καλαβριώτη Ευγενία.Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2005-2006 τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής:


α) «Το περιαστικό δάσος της Αγίας Παρασκευής στην Κοζάνη», Β΄ τάξη, από την εκπαιδευτικό Σακαλή Βαρβάρα,  ενταγμένο  στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με τη συνεργασία  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 β) «Μορφές ενέργειας και περιβάλλον», ΣΤ΄ τάξη, από  την εκπαιδευτικό Καλαβριώτη Ευγενία, ενταγμένο  στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με τη συνεργασία  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2006-2007 τα προγράμματα Αγωγής Υγείας:
α) «ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ - το ψωμί στη διατροφή», τάξη Β΄, από την εκπαιδευτικό  Σακαλή Βαρβάρα.
β) Διατροφική-διατροφικές συνήθειες «είμαστε ό,τι τρώμε», τάξη Στ΄, από την εκπαιδευτικό Καλαβριώτη Ευγενία.
γ) «Αμπέλι –Σταφύλι-Κρασί», τάξη Γ΄, από την εκπαιδευτικό Τσιτσιώκα  Άννα
Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2006-2007 τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
α) « Σιτάρι – αλεύρι - ψωμί» τάξη Β΄ από την  εκπαιδευτικό Σακαλή Βαρβάρα.
β) «Η άμπελος» τάξη Γ΄, από την εκπαιδευτικό Τσιτσιώκα Άννα


γ)«Διατροφή-κοινωνία- περιβάλλον», τάξη Στ΄, από την εκπαιδευτικό Καλαβριώτη Ευγενία.

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2006-2007


α) προγράμματα που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία:
«Ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στην άσκηση και στη Φυσική Αγωγή», τάξεις: Γ΄- Δ΄- Ε΄- Στ΄ από τον Εκπαιδευτικό Παναγιώτου Χρήστο, υπεύθυνο του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»

Τη  φετινή σχολική χρονιά, 2007 - 2008, υλοποιούνται τα προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
α) «Τα δέντρα πεθαίνουν σιγά σιγά» τάξη Α΄, από την εκπαιδευτικό Καλαβριώτη Ευγενία
β) «Ανακύκλωση»  τάξη Α΄, από την εκπαιδευτικό Καλαβριώτη Ευγενία
γ) «Το περιαστικό δάσος του Αγίου Θωμά» τάξη Β΄, από την εκπαιδευτικό Παπαγιαννοπούλου Αθηνά
δ) «Ο δρόμος κι εγώ» τάξη Γ΄, από την εκπαιδευτικό Σακαλή Βαρβάρα
ε) «Το σύννεφο έφερε βροχή» τάξη Γ΄, από την εκπαιδευτικό Σακαλή Βαρβάρα
στ) «Νερό είναι και κυλάει, τη ζωή μας κυβερνάει» τάξη Δ΄, από την εκπαιδευτικό Τσιτσιώκα  Άννα

Επίσης υλοποιείται το πολιτιστικό πρόγραμμα:
«Η σημασία του κρασιού στη ζωή μας» τάξη Δ΄, από την εκπαιδευτικό Τσιτσιώκα  Άννα.

Top