11ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

 

Σε μια αίθουσα 30 τ.μ., που διαμορφώθηκε από το Δήμο Κοζάνης, υπάρχουν έξι υπολογιστές, ένας σαρωτής και ένας έγχρωμος εκτυπωτής, Το εργαστήριο εγκαταστάθηκε το έτος 2001-2002, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της πρόσκλησης 5, που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης.

Από το σχολικό έτος 2004-2005 προγραμματισμένα, οι τέσσερις μεγάλες τάξεις Γ΄- Δ΄- Ε΄- Στ΄ αφιερώνουν μια ώρα από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα στις συστηματική εκμάθηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το δίκτυο των υπολογιστών έχει σύνδεση με το διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.


Το μάθημα των Φυσικών στην Π. Ε. έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία. Πέρα από τις βασικές και αναγκαίες γνώσεις που παρέχει για την καλύτερη κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος, βοηθά το μαθητή να συνειδητοποιήσει ότι η ποιότητα της ζωής του και η επιβίωση του εξαρτιούνται άμεσα από τη διατήρηση της ισορροπίας στη φύση και, επομένως, έχει χρέος ν’ αγωνιστεί ν’ αποτραπεί η παραπέρα διατάραξη αυτής της ισορροπίας.

Η ρύπανση του περιβάλλοντος και η υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, αποτελέσματα των προϊόντων και των υποπροϊόντων του πολιτισμού μας, έχουν φθάσει σε οριακό σημείο και η απειλή που διατρέχει ο πλανήτης μας είναι σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε ορατή.

Στις μικρότερες τάξεις, αλλά και στις μεγαλύτερες λείπει το στοιχείο της βιωματικής μάθησης και η πειραματική προσέγγιση της ύλης. Έτσι η διδασκαλία του μαθήματος δημιουργεί απωθητικές τάσεις ή και φόβους των μαθητών με όλα τα αρνητικά επακόλουθα.

 

Θεωρούμε ότι η οργάνωση ενός εργαστηρίου είναι ένα σημαντικός παράγοντας για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας του μαθήματος. Άξιζε κάθε προσπάθεια η οργάνωση και η λειτουργία του εργαστηρίου παρά τις αρχικές ελλείψεις που ήταν πολλές και μεγάλες, αλλά η θέληση και η επιμονή και το μεράκι των εκπαιδευτικών ανάδειξε το εργαστήριο σε ζωντανό κύτταρο της σχολικής μονάδας.

Όργανα και υλικά βρίσκονται στο εργαστήριο κατάλληλα τακτοποιημένα στις οργανοθήκες, σε θεματικές ενότητες, ώστε να είναι εύκολη η εξεύρεση και η χρησιμοποίησή τους και κατόπιν η επανατοποθέτηση των οργάνων στη θέση τους.

 

Μαθητές της Γ΄ τάξης στην αίθουσα της Φυσικής –Χημείας στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Νερό και άνθρωπος , μια σχέση σε διαρκή κρίση»

 

Οι μαθητές της Ε τάξης για την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα:«Περιβαλλοντικές και Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ( Ενέργεια- Ρύπανση- Απασχόληση-Υγεία ) από τη λειτουργία των θερμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ενέργειας στο νομό Κοζάνης ».

 

Top