11ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

Το σχολείο μας

Το σχολείο με τον τίτλο «11ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης» ιδρύθηκε με την υπ αριθμ. 21794/19-2-1973 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 2-3-1973 (ΦΕΚ 276/2-3-1973) τεύχος β΄) και άρχισε να λειτουργεί από 10-9-1973, δηλαδή από το σχολικό έτος 1973-1974. Διοικητικά υπαγόταν στην Α΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια Δ.Ε. Κοζάνης κι ο τομέας ευθύνης του περιλαμβανόταν μεταξύ των οδών Πτολεμαίων, Φον Κοζάνη, Γρανικού, Καρατάσου, Παύλου Μελά, Στάμκου Αναστασίου, Περικλέους, Καστοριάς, Αχρίδος, οδός  προς Ξενία,  Ανώνυμος, αμέσως βόρεια του Διοικητηρίου, Βασ. Γεωργίου.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 1973-1974 κι επειδή δεν έγινε δυνατή η εξεύρεση ίδιου διδακτηρίου στην περιοχή της δικαιοδοσίας του, το σχολείο στεγάστηκε στο κτίριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης , ακολουθώντας πρωινό κι απογευματινό ωράριο εργασίας.

Αρχικά, αν και εξαθέσιο, ξεκίνησε τη λειτουργία του ως πενταθέσιο, χωρίς Στ΄ τάξη.
Η τάξη αυτή ήταν ολιγάριθμη και συνδιδάχθηκε με την αντίστοιχη Στ΄ τάξη του άλλου συστεγαζόμενου σχολείου, που κι αυτή ήταν ατροφική.

Το πρωινό κι απογευματινό αυτό ωράριο εργασίας συνεχίστηκε μέχρι και το σχολικό έτος 1978-1979. Με τη λήξη του σχολικού αυτού χρόνου, το σχολείο στεγάστηκε σε δικό του κτίριο, στην οδό Μαμάτσιου 8, απέναντι από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Κοζάνης, στο οποίο στεγάστηκε μέχρι το 1992. Με την μετεγκατάστασή του στο νέο κτίριο, το Σχολείο εξακολουθεί να έχει τον ίδιο τομέα, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί από την αρχή της ίδρυσής του. Στο ίδιο κτίριο στεγάζονται επίσης το 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χαρισίου Μεγδάνη και το 4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο.
Στο μεταξύ, στις 6-9-1981 με το Π.Δ. 829 που  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 205/6-9-1981 τεύχος Α΄, το σχολείο από 6/θέσιο προάγεται σε 7/θέσιο, επειδή ο αριθμός των μαθητών του ξεπερνούσε κατά πολύ τον προβλεπόμενο από την οργανικότητά του, για να υποβιβαστεί και πάλι σε εξαθέσιο στις 13-9-1982, το επόμενο δηλαδή σχολικό έτος, ύστερα από την ίδρυση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης, που πήρε τμήμα του αρχικού τομέα και απορρόφησε το επιπλέον μαθητικό δυναμικό του. Ο υποβιβασμός αυτός έγινε με το Π.Δ.112/13-9-1982, τεύχος Α΄.

Το σχολείο μας βρίσκεται βόρεια πλευρά του Δήμου Κοζάνης στην περιοχή  νοσοκομείου, στην έξοδο προς  την  Πτολεμαΐδα. 
Σήμερα το σχολείο διοικητικά ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης και ακολουθεί πρωινό ωράριο εργασίας. Η δύναμη του σχολείου σήμερα ανέρχεται σε περίπου 115 μαθητές, ο σύλλογος  διδασκόντων αποτελείται από τον Διευθυντή, επτά εκπαιδευτικούς και τρεις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ενώ λειτουργεί και ολοήμερο σε αίθουσες του συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου «Χ. Μεγδάνη» Κοζάνης. Το διδακτήριό μας διαθέτει έξι αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Η/Υ, δανειστική βιβλιοθήκη, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων.    

Γραφείο διευθυντή

Γραφείο δασκάλων

Top