11ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

Ολυμπιακή Παιδεία είναι  η μορφωτική διαδικασία που αποσκοπεί στη διαμόρφωση προτύπων συμπεριφοράς των νέων, σύμφωνα με τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού και τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας. Συνδέει το ιστορικό παρελθόν με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές αξίες και συνδυάζει την καλλιέργεια του σώματος με την πνευματική διάσταση του ανθρώπου.

Σκοπός της Ολυμπιακής Παιδείας είναι να εμπνεύσει , να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους μαθητές , τους νέους στη διαμόρφωση συμπεριφορών και κοινωνικών αξιών, στην ανάπτυξη της συνεργασίας με σεβασμό στις αξίες του πλουραλισμού, της κατανόησης και της ειρήνης, στην ενίσχυση της αυτονομίας , της κριτικής σκέψης και της υπευθυνότητας.

Στόχος είναι ένα Ανοιχτό Σχολείο στην κοινωνία στη δημιουργία και στον πολιτισμό, ένα σχολείο που θα προετοιμάζει-μέσα από δημοκρατικές λειτουργίες και με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους –πολίτες ευαισθητοποιημένους, σκεπτόμενους, με ανοιχτούς πνευματικούς ορίζοντες, πολίτες ικανούς να στηρίξουν την εξέλιξη της κοινωνίας μας.

Η Ολυμπιακή Παιδεία είναι ένα καινούριο μάθημα που εντάχθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2004-2005 και εφαρμόζεται στην  Γ΄- Δ΄- Ε΄- Στ΄ τάξη στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης.

Κατά το σχολικό έτος 2006-2007 το σχολείο μας εφάρμοσε προγράμματα που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία –ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ .Το  προτεινόμενο πιλοτικό πρόγραμμα (project) έχει τίτλο:

«ισότιμη συμμετοχή των φύλων, στην άσκηση, στον αθλητισμό  και στη φυσική αγωγή».

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής Υγείας Ολυμπιακής Παιδείας Καλλιπάτειρα (μορφή PDF)

Top